Hacker News

User

zaphar

Registered:10 years ago
Karma:4539
About:

email: jeremy (a) marzhillstudios.com twitter: zaphar

[ my public key: https://keybase.io/zaphar; my proof: https://keybase.io/zaphar/sigs/EBb9qSOchK8pT3zTsPnikv8z0ot6Af5Av8l-xffn6Bk ]