Hacker News

User

laszlokorte

Registered:4 years ago
Karma:208
About:

[ my public key: https://keybase.io/laszlokorte; my proof: https://keybase.io/laszlokorte/sigs/HkZOYmTkqCQ-fekZNAi0M4CzfgHfe9QJb9lsRy3LV6g ]