Hacker News

User

burntsushi

Registered:8 years ago
Karma:7712
About:

https://github.com/BurntSushi

https://burntsushi.net

[ my public key: https://keybase.io/burntsushi; my proof: https://keybase.io/burntsushi/sigs/F85E7EUozUtRvdv1a8NpNW8HBSSJ4cK9bhTgqDAslZA ]